ไขข้อสงสัย ถ้าเจอน้ำมันดิบในที่ดินของเรา สามารถขุดขึ้นมาใช้เองได้ไหม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนสงสัย หลังผู้ใช้ TikTok @atipongwongwai ได้โพสต์วิดีโอสอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่าถ้าหากว่าเราเจอน้ำมันดิบในที่ดินของเรา เราสามารถที่จะขุดขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่

ถ้าหากว่าเรารู้ว่าที่ดินของเรามีน้ำมันดิบ สามารถขุดน้ำมันดิบ มีน้ำมันดิบอยู่ใต้ที่ดินของรา เราสามารถที่จะขุดแล้วนำขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย

ไม่ได้ค่ะ รั  ฐจะบังคับเวนคืน แล้วจำหน่ายออ กให้เอกชนในนามสั มปท านค่ะ จริงๆตามก ฎหม ายมันมีร ะบุ ว่าลึกลงไปเท่าไรถึงไม่ใช่ข องเรา แต่เราจำรายละเอียดไม่ได้

ถ้าเจอสินทรัพย์ ในที่ของคุณ ทรัพย์นั้นจะกลายเป็นของหลวง แต่ถ้าเจ  อของผิ ดก ฎหม าย ของสิ่งนั้นจะต กเป็นของคุณทันที

ถ้าเราเจอน้ำมันดิบในที่ดินของเรา แน่นอนว่าเราไม่มีสิทธิครอบครองทรัพยากรใต้ดิน น้ำมันอยู่ใต้ดินเป็นของรั ฐ หากพบว่า ที่ดินตรงนั้นมีน้ำมันที่คุณจะได้ก็คือ การเวนคืนที่ดิน โดยได้รับค่าเวนคืนที่เป็นธ  รรม

ขอบคุณที่มา atipongwongwai