ใครมีหนี้ เร่งเข้ามา โครงการดีมหกรรมเคลียร์หนี้

เชื่อว่าหลายคนมีหนี้  เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไกล่เกลี่ยหนี้สิน ทางเรามีโครงการ กิจกรรมดีๆ มาแจ้งสำหรับ การ ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)” โดยหนี้สินที่ช่วยไกล่เกลี่ย มีตั้วแต่ หนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ซึ่งเป็นหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในชั้นก่อนฟ้องและหลังมีคำ

กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เตรียมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในชั้นก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษา ได้แก่ หนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิต ลิสซิ่งส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย 722 ศูนย์ ครบทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ครั้งที่ 1 วางเป้าหมายช่วยเหลือ “ลูกหนี้” 80,000 รายในเขต กทม.และปริมณฑล ซึ่งมีสถาบันการเงิน ธนาคารต่าง ๆ และ กยศ. เข้าร่วมงานในครั้งนี้

“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้” แก้ปัญหาหนี้สินอะไรบ้าง

 • การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • การแก้ปัญหาหนี้สินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • การแก้ปัญหาหนี้สินเช่าซื้อรถยนต์
 • การปรับปรุงบริหารอำนวยความสะดวกการไกล่เกลี่ย

ลงทะเบียนมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/sahVeuLkmxGiiSJk6

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2565 จัดที่ไหน

 • วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องกิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • หนี้ กยศ.
 • การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • หนี้สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซิติี้แบงค์
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิทย์ จำกัด
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
 • หนี้สินเชื่อรถยนต์
 • บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

 • หนี้ กยส.
 • การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • หนี้สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารซิติี้แบงค์
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
 • หนี้สินเชื่อรถยนต์
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยหนี้ ดีไหม

เมื่อลูกหนี้เจ้าหนี้สามารถพูดคุยตกลงแก้ไขปัญหาหนี้ระหว่างกันได้ ลูกหนี้จะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสู้คดี ไม่เครียด ธุรกิจเดินต่อได้ ในขณะที่เจ้าหนี้จะได้ประโยชน์จากการที่จะได้รับชำระหนี้คืน เพราะลูกหนี้จะยังผ่อนชำระหนี้ต่อเนื่อง ไม่ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดี สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยแนวใหม่ ประกอบกับการปรับปรุงและยกระดับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ผ่านมา จะทำให้แรงจูงใจในระบบการเงินโดยรวมมีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนลดลง รวมทั้งจะช่วยลดแผลเป็น (economic scars ) หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด19 ให้มีน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 2565

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 0 2887 4840 , 0 2887 5072

สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 02 141- 2768 – 73

e-mail : [email protected]

ข้อมูล กระทรวงยุติธรรม , กรมบังคับคดี , ธนาคารแห่งประเทศไทย