โครงการเราชนะ ไม่มีฐานข้อมูล บัตรคนจน ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง ต้องทำยังไง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกเลยว่า ดีมากครับ อยากเห็นคนไทยยิ้มได้แล้วผ่าพ้นจับมือไปด้วยกัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชี พให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ cv 19

โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านคน โดยมีวงเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ ให้กับประชาชน

ซึ่ง จะมีการดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ (ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้อ งลงทะ เบียน),

ซึ่ง กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง (หากผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือน) และกลุ่มที่ไม่มี ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังมีข้อสงสัยว่ากลุ่มนี้จะต้องทำอย่างไร กันบ้างตรงนี้ มีคำตอบ

ทั้งนี้ สำหรับก ลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ ฐานข้อมูล บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ “เป๋าตัง” เช็กดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชน ะ.com

วันที่ 29 ม กราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชน ะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

หากผ่านการคัดกรองตาม เกณฑ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ (g-Wallet) แอปฯ เป๋าตัง

ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 3,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (25 กุมภาพันธ์, 4, 11, 18 มีนาคม 2564)

สามารถใช้วงเงินซื้อของที่ไ หนได้บ้าง

ร้านค้าธงฟ้าประชา รัฐ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ เข้าร่วมโครงการเราชนะ