เห็นชอบปรับลดเงินสมทบ เหลือ 3% เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 16 ก.ย.65 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบ ทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้าง จากฝ่ายละ 5 เปอร์เซ็นต์ ลงเหลือฝ่ายละ 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลในงวดค่าจ้างเดือนต.ค. ถึง ธ.ค.65 เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า การลดส่งเงินสมทบจะไม่กระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินของกองทุนประกันสังคมที่จะใช้ไปลงทุน เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนเข้ากองทุน ลดลงประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท แต่ยังมองว่าคุ้มค่า เพราะเป็นการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการจับจ่าย เศรษฐกิจเดินได้

ผลของการลดส่งเงินสมทบจะไม่กระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินของกองทุนประกันสังคมที่จะใช้ไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนเข้ากองทุนลดลงประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท แต่ยังมองว่าคุ้มค่า เพราะเป็นการทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้มีการจับจ่าย เศรษฐกิจเดินได้

เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ (13 กันยายน 2565) มีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือฝ่ายละ 3% โดยจะให้มีผลในงวดค่าจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะนำเรื่องนี้เข้า ครม.ในสัปดาห์หน้าเพื่อขอความเห็นชอบ