เริ่มวันไหนเช็กเลยย ครม.ไฟเขียว ดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร2เดือน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายเวลาปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล โดยเป็นการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2565

พร้อมกันนี้รัฐบาลยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล (บี 0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 – 15 มีนาคม2566

ทั้งนี้ มาตรการทางภาษีครั้งนี้ รัฐบาลหวังจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจไม่ให้ราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลและค่าไฟฟ้าสูง จนกระทบต่อภาระค่าครองชีพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากน้ำมันดีเซล และไฟฟ้าเป็นต้นทุนการผลิตและการขนส่งของทุกภาคอุตสาหกรรม