เผยเหตุผล ข้าวหอมมะลิไทย เสียแชมป์ให้กับ ข้าวกัมพูชา

การประชุมข้าวโลก ประจำปี 2022 หรือ The World’s Best Rice 2022 ที่จัดขึ้นจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีการประกวดสายพันธุ์ข้าวจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เมียนมา สปป.ลาว อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม กัมพูชา จีน และ สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ได้มีการประกาศผล โดย ข้าวหอมมะลิผกาลำดวน (Phka Romdual) กัมพูชา ได้รางวัลอันดับ 1 ขณะที่ไทย แชมป์ข้าวหอมมะลิ 7 สมัย ได้อันดับสอง

สำหรับ ข้าวหอมมะลิไทย เป็นแชมป์ข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลก 7 ครั้ง ในปี 2009 , 2010 , 2014 , 2016 , 2017 , 2020 และ 2021

ทั้งนี้ ข้าวหอมผกาลำดวน (กัมพูชา) ที่ชนะเลิศในปี 2022 นั้นมีลักษณะข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวพันธุ์ ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้นๆ ในการซื้อข้าวจากชาวต่างชาติในต่างประเทศ หลังจากกัมพูชามีความพยายามในการทดลอง พัฒนาข้าวพันธุ์ดังกล่าวมาร่วม 10 ปี โดยได้มีการแจกให้ประชาชนปลูกช่วง ปี ค.ศ.1999

ขณะที่เหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณา ข้าวหอมผกาลำดวน ชนะข้าวมะลิไทยนั้น เนื่องจากมีกลิ่นหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งตอนหุงข้าวหอมผกาลำดวน จะมีกลิ่นหอมกว่า ส่วนไทย มีกลิ่นออกมาน้อย

ซึ่งทำให้ในอนาคตจากนี้ไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่าไทยต้องให้ความสำคัญ กับการพัฒนาข้าวหอมมะลิไทย ให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลต้องมุ่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย มากขึ้นด้วยเช่นกัน