เปิดเงินเดือนล่าสุด นายกอบต

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห ประกาศ จะมีการปรับค่าตอบแทนองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ จะมีการประกาศราชกิจจาวันที่ 6 มีนาคม และคาดจะมีผลในเดือนตุลาคมนี้นั้น

โดยล่าสุด นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อบต.หนองกระทุ่ม มองว่าเป็นผลดีกับสมาชิก อบต. และคณะผู้บริหาร มองว่าการขึ้นค่าตอบแทนควรจะขึ้นมาตั้งนานแล้ว

อย่าง นายก อบต. ทำงานหนักเพราะต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ปัจจุบันตำแหน่ง นายก อบต. ได้รับค่าตอบแทน 24,920 บาท ถ้าหากมีการประกาศใช้ทั่วประเทศก็จะปรับขึ้นเป็น 40,800 บาท

ส่วนตำแหน่ง ประธานสภา อบต. จากเดิม 12,500 บาท ปรับขึ้นเป็น 15,000 บาท

รองประธานสภา อบต. จากเดิม 10,500 บาท ปรับขึ้นเป็น 13,000 บาท

สมาชิกสภา อบต. จากเดิม 7,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 10,080 บาท