เปิดขั้นตอน เช็คบัตรสวัสดิการฯผู้สูงอายุปี 65 เผยเงินโอนเข้าแล้ว

วิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุปี 65 กรมบัญชีกลาง โอนเงินสงเคราะห์วันนี้ ดูรายละเอียดและขั้นตอนตรวจสอบยอดเงินที่นี่

วิธีเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุปี 65 วันนี้ 23 เมษายน 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินสงเคราะห์ ไปแล้ว

สำหรับรายละเอียดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ ดังนี้

วันที่ 23 เมษายน 2565 เงินเข้า 500 หรือ 250 บาท

 

วิธีเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแแห่งรัฐ เงินที่สามารถกดได้

โทร 02-1092345

ระบบรับกด 3

ระบบรับกด 1

กดหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ

หมายเลขหน้าบัตรสวัสดิการ 16 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย#

กดหมายเลขรหัสATMคู่บัตร 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #

จากนั้นรอฟังการแจ้งจำนวนเงินที่มี

รายละเอียดโอนเงินรอบถัดไปดังนี้

15 พฤษภาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท

15 มิถุนายน 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท

15 กรกฎาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท

15 สิงหาคม 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท

15 กันยายน 2565 เงินเข้า 100 หรือ 50 บาท

หมายเหตุ : สามารถกดเป็นงินสดได้ ที่ตู้ ATM หรือ ใช้จ่ายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินที่ได้รับดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน

ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน

งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565

งวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565

กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป