เท่าไหร่ ราคาน้ำมันวันนี้ 10 กันยายน 2565

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ 2565 ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 41.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 43.36 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 43.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.84 บาท/ลิตร