เตรียมประกาศรายชื่อ ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่กระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-31 ต.ค. ที่ผ่านมา

และเปิดโอกาสให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัครไม่สมบูรณ์ภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 และได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนว่าได้รับข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่

โดยกระทรวงการคลัง ประกาศผล สถานะการลงทะเบียน ของโครงการครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน-17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์

บัตรคนจน

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน ที่ได้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ ในช่วงเดือนมกราคม 2566

กรณีที่ ผ่าน : ให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ ไม่ผ่าน : ไม่ได้รับสิทธิ และอุทธรณ์ผลการประกาศ