เช็กได้เลย ยอดเงินทั้งหมดที่เข้าวันนี้ ไปกดใช้ได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลยทีเดียว

ล่าสุด วันนี้ 12 ม.ค. สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัย ให้แก่ผู้ประกั นตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจา กสถานการณ์แล้ว โดยเงินจะเข้าบัญชีใน ช่วงเช้านี้

วันนี้ เป็นวันแรกที่ผู้ประกันตน ในสถานประกอ บการที่รัฐสั่งให้ปิด เช่น โรงงาน หรือบริษัทที่พ บผู้ติ ด ที่ผ่านการลงทะเบียน ขอรับเงินเยี ยวย ากร ณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และต้อง หยุดงานลงชั่วคราว

ล่าสุด เช้านี้ ประกันสังคมได้ทยอยโ อนเงินเข้าบั ญชีของผู้ประกัน ตนที่ได้รับการตรวจเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว จำนวน 1,400 คน โดยแต่ละคนจะได้รับเงินเยียวยา 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดื อน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และหลังจากนี้ ก็จะมีการจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่ผ่านการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปัจจุบัน มีสถานประกอบการ ยื่นเอกสารผู้ประกันตนมาแล้ว กว่า 1,000 แห่ง และมีผู้ประกันตนเข้าเกณฑ์ กว่า 10,000 คน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีสถานประกอบการที่ปิด แสดงหลักฐานเข้ามา ประมาณ 13,000 แห่ง และมีผู้ประกันตนได้รับผลกระทบประมาณ 147,000 คน ซึ่งคาดว่า จะต้องนำงบเบิกจ่าย จากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 2,800 ล้านบาท

แต่ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมงบประมาณไว้ 5,000-9,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน หากสถานการณ์ ยังคงรุนแรง และมีสถานประกอบการต้องหยุดกิจการเพิ่มขึ้นอีก

ขณะที่ การประชุม ศบค. กทม. ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม พิจารณาและจัดทำแผนรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแรงงานที่ได้รับผลกระทบใหม่ครั้งนี้ ส่วนการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร

โดยไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม 5 จังหวัด หรือไปยังพื้นที่อื่น ๆ ขณะนี้ การเดินทางยังไม่มีข้อกำหนดให้แสดงเอกสารรับรองออกนอกพื้นที่แต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องเดินทางไป โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เอาไว้ด้วย

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5 สมาคมด้านการท่องเที่ยว ทั้งสมาคมโรงแรมไทย

ทั้งนี้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ สมาคมการแสดงสินค้าไทย และ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางมาตรการ เพื่อบรรเทาผลกระทบ

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ระบุว่า มาตรการเร่งด่วนที่จะให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ คือ

การให้รัฐช่วยจ่ายเงินเดือนพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ช่วยจ่าย 7,500 บาท เพื่อให้คงการจ้างแรงงานภาคท่องเที่ยวเอาไว้ให้ได้

โดยหลังต้องประสบปัญหาไม่มีนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ประกอบกับขณะนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนไม่เดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก

และสำนักงานประกันสังคม ไม่ได้จ่ายเงินเยี ยวย าให้กับพนักงานกลุ่มนี้ ที่เป็นผู้ประกันตน เนื่องจากโรงแรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสถานประกอบการที่รัฐสั่งปิด

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับข้อเสนอจากทุกสมาคมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับสถานประกอบการ  เพื่อนำเสนอน ายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุม ครม.วันนี้