เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เปิดเงื่อนไข จุดรับลงทะเบียน

สำหรับในรอบสถานการณ์ที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์รอบโลกในตอนนี้  เรียกได้ว่าหลายอาชีพต่างได้รับ ผลกระทบกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้า หรืออาชีพอื่นๆ โดยในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นในส่วนของตรงนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆจากภาครัฐที่ต้องบอกว่าช่วยได้ไม่มากก็นอยสำหรับในช่วงเวลานี้

เรียกได้ว่าหลายๆคนที่กำลังรอว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด คืบหน้า รอบใหม่ ซึ่ง กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 นี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียน

สำหรับการใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบนี้ จะกำหนดให้ใช้บัตรประชาชนแทน แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมจะสามารถกดเงินสดได้ ต้องมาดูกันต่อไปว่า เมื่อเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแล้วจะสามารถกดเงินสดในช่องทางใดได้บ้าง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพย์กับทางธนาคาร นายสันติ ระบุอีกว่า การเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ที่จะถึงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ 13 ล้านคน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

เช็กเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากในธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 1 แสนบาท

กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว ตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา กรณีเป็นห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร

ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

 

ไม่มีบัตรเครดิต

ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่มีประวัติการซื้อขายหุ้น

มีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมีวงเงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีประวัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรมบัญชีกลาง

กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

เปิดจุดลงทะเบียน walk in ออนไลน์

ขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจาก bangkokbiznews