เจอวัตถุแปลกปลอมเกลื่อนชายหาด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณชายหาดอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนครอำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด มีสิ่งแปลกปลอมลักษณะเป็นเม็ดคล้ายหิน สีเทา น้ำหนักเบา มีรูพรุนกระจายเกลื่อนริมชายหาดจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและที่มา ซึ่งไม่เคยปรากฏในพื้นที่นี้แต่อย่างใด

จากการตรวจสอบเช้าวันนี้ที่ชายหาดในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง นายก อบต.วัดจันทร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับชาวประมง พบว่า ยังคงมีวัตถุแปลกปลอมเหล่านี้ถูกคลื่นในอ่าวไทยซัดเข้ามาเกยชายหาดอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐกิตติ์ ทองเมือง นายก อบต.วัดจันทร์ กล่าวว่า ชาวประมงต่างก็บอกว่ายังไม่เคยพบเห็นแต่คาดว่าไม่น่าจะกระทบกับสัตว์น้ำ เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและลอยเหนือน้ำ อีกทั้งเป็นก้อนแข็ง สัตว์น้ำจึงไม่น่าจะกินเข้าไป

ซึ่งทาง อบต.วันจันทร์ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบแล้ว โดยทราบว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เก็บหินบริเวณชายหาดเอาไว้บ้างแล้ว เนื่องจากคาดว่าเป็นหินภูเขาไปที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ได้

ในขณะที่นายอุเทน มหารงค์ ชาวประมงในพื้นที่หมู่ 2 ต.วัดจันทร์ กล่าวว่า ตนทำประมง อาศัยอยู่ชายหาดมานานกว่า 65 ปี ยังไม่เคยพบเห็นวัตถุแบบนี้บริเวณชายหาดแต่อย่างใด

 

ก็อยากจะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้หาที่มาของวัตถุสิ่งนี้ เพราะชาวบ้านเองก็ไม่ทราบ บางก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ภูเขาไฟในประเทศเพื่อนบ้าน หรือ การล้างน้ำมันรั่วในทะเล จังหวัดระยอง

โดยล่าสุดนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบชายหาดตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดสงขลา ได้เก็บตัวอย่างวัตถุเพื่อทดสอบเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

เบื้องต้น สันนิษฐานว่าวัตถุดังกล่าวเป็นหินภูเขาไฟของภูเขาไฟใต้ทะเล ทั้งนี้ จะจัดส่งตัวอย่างวัตถุดังกล่าวไปตรวจสอบชนิดและองค์ประกอบ ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 สุราษฎร์ธานี ต่อไป

อย่างไรก็ตาม วัตถุแปลกปลอมเกลื่อนชายหาดอ่าวไทย คาดเป็นหินของภูเขาไฟใต้ทะเล