เงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 5 เริ่ม 1 ก.ย.65

เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่หลายๆคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุด ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนจำนวน 26.5 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 21,200 ล้านบาท นั้น

โดยโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนจะได้รับเงิน 800 บาทต่อคน ตลอดเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือได้เงินไม่เกิน 150 บาทต่อคน/ ต่อวัน เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ทั้งนี้รัฐบาลจะร่วมจ่ายอัตราร้อยละ 50 ในค่าบริการสินค้าที่กำหนด รวมถึง อาหารและ เครื่องดื่ม เป็นต้น

ล่าสุด กระทรวงการคลัง แจ้งเริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 รับวงเงินผ่านแอปเป๋าตัง ตลอดโครงการรวม 800 บาท โดยใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 150 บาท ต่อวัน ระวังถูกตัดสิทธิ

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที

ขณะที่ผู้ใช้คนละครึ่งเฟส 4 รายเดิม ไม่ได้เข้าร่วมเฟส 5 โดยอัตโนมัติ โดยจะต้องกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังก่อน ซึ่งสามารถกดยืนยันสิทธิได้ทุกวัน

ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 มีเงื่อนไขวัน-เวลาการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้ ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4

สามารถกดยืนยันสิทธิวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65

เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 จะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565) และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3

ส่วนร้านค้ารายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 กรณีเป็นร้านค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com หากเป็นร้านธงฟ้า,กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศในวันเวลาทำการ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ คนละครึ่งเฟส 5 โทร. 02-111-1122