เงินเข้า 6 เด้ง ปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2565

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นถือได้ว่า ช่วยได้หลายคนเลยทีเดียวในวินาทีนี้ ล่าสุดเปิดรายละเอียด การรับสิทธิ์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตามปฏิทินของเดือนมีนาคม 2565


วันที่ 1 มีนาคม 2565

1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2.ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม. และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 มีนาคม 2565

4. ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)

5. ค่าไฟ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565)

วันที่ 22 มีนาคม 2565

6.เบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท/เดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยเพิ่ม 200 บาท/เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ