เงินเข้าแล้ว เงินเยียวยาประกันสังคม ครั้งแรกเดือนก.พ.

สำหรับมาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นนอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้วสำหรับตอนนี้ถือได้ว่า เป็นช่องทางกระตุ้นเสรษฐกิจไปในตัวเองด้วย ล่าสุด  เงินประกันสังคมรอบเก็บตกเดือนกุมภาพันธ์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ และ กลุ่มเก็บตก คือวันที่ 3 ก.พ. 65

สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ได้เลย จากคิว มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดี

ส่วนกลุ่มมาตรา 33 จะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบเก็บตกในวันที่ 4 ก.พ. 65 จากคิวโอนเงินทุกวันศุกร์

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 64 อนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 64)

และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือน มี.ค. 65

ทั้งนี้ จำนวนเงินเยียวยาของ ม.33 คือ 2 รอบ รอบละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท , ม.39 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ และ ม.40 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท

ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ ขณะที่กลุ่ม เยียวยาคนกลางคืน ได้รับ 5,000 บาท