เข้าแล้ว เงินเยียวยา 5000 แต่ถ้าใครขึ้นสีแดง รีบทำตามด่วน

ตามที่ ครม. เห็นชอบตามคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

จากเดิม 110,669 คน เป็น 138,669 คน หรือเพิ่มขึ้น 28,000 คน และปรับเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงจากเดิม 607 ล้านบาท เป็น 747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท นั้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ระบุว่า มีการโอนเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นอกจากนี้ ยังมีการอัพเดทสถานะอีกครั้ง ณ วันที่ 3 มี.ค. 65 ว่าจะการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้มีสิทธิในวันที่ 9 มี.ค. 65 สำหรับผู้ขึ้นสถานะสีแดง

และสำหรับคนที่ขึ้นสถานะ โอนไม่สำเร็จ ขึ้นเป็นสีแดง วิธีแก้ไขคือ ให้รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทันที