สรุปราคาทองคำ 9 มี.ค. 66

ราคาทองคำประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 ในส่วนของราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้ เรียกได้ว่ามากแบบพลิกความคาดหมายอีกครั้ง เนื่องจากการประกาศของสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทยประกาศครั้งที่ 1 วันนี้ราคาทองคำไมม่มีการปรับราคาขึ้นลง หลังจากวันที่ 8 มีนาคม 2566 ราคาทองคำปรับราคาลงมา 50 บ.

ทองรูปพรรณ

ขายออกบาทละ 30,650 บ.

รับซื้อบาทละ 29,516.52 บ.

ทองแท่ง

ขายออกบาทละ 30,150 บ.

รับซื้อบาทละ 30,050 บ.

สรุปราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2566 ราคาทองคำปรับลง 50 บ. จากต้นปี 2566 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ราคาทองมีการปรับราคาขึ้นมา 300 บาท หลังจาก รามทคาทองคำของต้นปี 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำขึ้นมา 350 บ.