สรุปราคาทองคำเดือน เมษายน 2565

สำหรับในเดือนเมษษยน 2565 นี้ต้องบอกว่าราคาทองคำผันผวนและปรับราคาแบบต่อเนื่อง ซึ่งเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์รอบโลกและความผันผวนของอัตราค่าเงินของสกุลเงินต่างๆ

ซึ่งสำหรับราคาทองคำครั้งสุดท้ายของเดือนเมษายน ได้มีการปรับราคา ลงมา 200 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยล่าค่าทองคำล่าสุดมีดังต่อไปนี้

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 30,750.00

ขายออกบาทละ 30,850.00

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 30,198.72

ขายออกบาทละ 31,350.00

สรุปซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2565นี่ราคาทองคำได้ปรับราคาลง 300 บาทโดยราคาทองคำเของเดือนเมษายนรวมยังขึ้นอยู่ 500และจากต้นปีราคาทองยังขึ้นอยู่2200บ.

ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย