สรุปราคาทองคำท้ายเดือนตุลาคม 65

สำหรับในส่วนของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ ท้ายเดือนตุลาคม 2565 ราคาทองคำตลฃอดทั้งเดือนได้มีการปรับราคาอย่าต่อเนื่อง ซึ่งเนื่องจากการาผันผวนของสกุลเงินดอลล่าในช่วงนี้ ทำให้ราคาทองคำโลกมีการเคลื่อนไหวและส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยปรับราคาตามเช่นกัน

โดยราคาทองคำครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้ จาการประราคาครีั้งสุดท้ายเมื่ีอวันศุกษ์ 28 ตุลา่ครม 2565 ราคาทองคำ 96.5% ในประเทศไทยมีราคาซื้อขายอยู่ที่

ทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 30,150
รับซื้อบาทละ 29,016.24

ทองแท่ง ขายออกบาทละ 29,650
รับซื้อบาทละ 29,550

ซึ่งสรุปราคาทองคำสัปดาห์นี้ ราคาคทองลงมา150บาท ทำให้ราคาทองคำทั้งเดือนตุลาคมลงมา 150 บาทจากเดือนกันยายน 2565 ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงล่าสุดราคาทองคำได้ปรับราคาขึ้นมาจากปี 2564 อยู่ที่ 1000 บ.