สนั่นทั่งวงการ สรุปราคาทองคำอาทิตย์นี้

สำหรับในส่วนของราคาทองคำอาทิตย์นี้ต้องบอกว่า กลั-บมาขึ้นหนักอีกครั้งแล้ว ทั้งนี้การผันผวนต่างๆทั่วฌลกในตอนนี้ ต้องยอมรับเลยว่าสงผลต่อราคาทองคำในท้องตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ซึ่งในส่วนของราคาทองคำล่าสุด ได้มีก่ีประกาศปรับราคาขึ้นครั้งวุดท้ายของวันที่  25 มี.ค.65 200 ส่งผลให้ราคาทองคำจาก 2565 ได้มีการแรับราคาขึ้นมา 1700 บาทโดยในส่วนของราคาทองคำล่าสุดมีดังต่อไปนี้

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,950.00

ขายออกบาทละ 31,050.0

ทองรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,395.80

ขายออกบาทละ 31,550.00

ยังไงก่อนทำการซื้อขายทองคำควรติดตามราคาทองคำกันให้ทัน ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย