ลงเอาลงเอา ราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้

สำฟหรับในส่วนของวันนี้เรียกได้ว่ามีการปรับราคาของทองคำอีกครั้ง เนื่องจากว่าในช่วงนี้สกุลเงินดอลล่ามีการมีการผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนในเฟดของธนาคารโลก จึงทำให้ในส่วนของราคาทองคำมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งล่าสุด ครั้งที่ 2 หลังเปิดตลาดวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ราคาทองคำโลก Gold  Spot เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1670.00  ดอลล่าต่อออนซ์

ส่งผลให้ผลให้ราคาทองคำในประเทศไทย จากประกาศทั้ง 2 ครั้งในช่วงเช้า ของสมาคมค้าทองคำแห่งปผระเทศไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1 เวลา 09.22 ทองคำราคาลง 50 บ. ครั้งที่ 2 เสวลา 09.59 ทองคำราคาลง 50 บาท รวม 2 ครั้ง ราคาลง 100 บาทส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5% เช้าวันที่ 13  ตุลาคม 2565 ทั้ง 2 รอบดังต่อไปนี้

สรุปราคาทองคำเปิดตลาดในช่วงเช้า 2 ครั้งมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำเปิดตลาดวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1

ทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 29,900.00 บ. ขายออกบาทละ  30,000.00 บ.

ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,364. บ. ขายออกบาทละ  30,500.00  บ.

ราคาทองคำ ครั้งที่ 2 13 ตุลาคม 25654

ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 29,900.00 บ. ขายออกบาทละ 30,000.00 บ.

ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 29,364.92บ.ขายออกบาทละ 30,500.00 บ.

ซึ่งราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เซ็นทองคำมีดังต่อไปนี้ ล่าสุด

ราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เซ็นทองคำ

ขอขอบคุณ สมค. ค้าทองแห่งประเทศไทย