ลงระอุทั้งตลาดทอง สรุปราคาทองคำอาทิตย์นี้มาแล้ว

สำหรับสถานการรอบโลกของตลาดทองคำในช่วงสัปดาห์นี้ ต้องบอกว่ามีการปรัราคาอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เนื่องจากกการผันผวนของ อัตราแลกเปลียนของสกุลเงินดอลล่าสหรัฐมีการผันผวนในเฟธของธนาคารโลก จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ ทำให้ราคาทองคำทั่วโลกมีการเตลื่อนไหวและส่งผลต่อราคาซื้อขายทองคำในประเทศไทยเช่นกัน

โดยสำหรับราคาทองคำในประเทศไทยล่าสุดอาทิตย์นี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำได้มีการปรับราคาขึ้นลงอย่าต่อเนื่อง ซึ่งจากประกาศครั้งสุดท้ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำลง 200 บาท ทำให้ราคาทองคำ 96.5%  ซื้อขายล่าสุดตอนนี้

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 29,061.72 บ.

ขายออกบาทละ 30,200 บ.

ทองแท่ง

รับซื้อบาทละ 29,600 บ.

ขายออกบาทละ 29,700 บ.

สรุปราคาทองคำประจำอาทิตย์นี้ ราคาทองคำในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำลงมา 250 บ. โดยสำหรับราคาทองคำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำปรับราคาลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำของปี 2566 จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำ ปรับราคาลงจากปี 2565 อยู่ที่ 150 บาท