ร้าทองคึกคัก ราคาทองคำเช้านี้เช็กได้เลย

ราคาทองคำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลกในช่วงนี้ทำให้ราคาทองคำในประเทศไทยมีการปรับราคาตามเช่นกัน โดยราคาทองคำ Gold Spot ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1927.50 ดอลฃล่าต่อออนซ์

ซึ่งในส่วนของราคาทองคำในประเทสไทยวันนี้ในช่วงเช้าราคาทองคำจารกสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ได้มีกาประกาศราคา 2ครั้งก่อน 10.30 น.โดยครั้งที่ 1 เวลา 09.25 ราคาทองคำไม่มีการปรับราคาขึ้นลง และครั้งที่ 2 ใน  เววลา 09.47น.ราคาทองคำปรับราคาลงมา 50 บ. หลังจากวันที่ 26 มกราคม 2566 ราคทองคำประกาศราคา4 ครั้งโดยเพิ่มขึ้น 400 บ. ส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5% ช่วงเ้าวันนี้

สรุปราคาทองคำ 96.5% ราคาซื้อขายก่อนช่วง 10.30 น.วันที่  27 มกราคม 2566

ทองรูปพรรณ96.5 %

รับซื้อบาทละ 29,364.92 บ.

ขายออกบาทละ 30,500 บ.

ทองแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,900 บ.

ขายออกบาทละ 30,000 บ.

ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย