ราคาน้ำ้มันวันที่ 28 ต.ค. 65 ปรับลง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 การอัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ดังนี้

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. 28 ต.ค.65 เวลา 07:00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 42.76 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” 28 ตุลาคม 2565 อัปเดตราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.35 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.08 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” 28 ตุลาคม 2565 อัปเดตราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) 28 ต.ค.65 เวลา 07:00 น.

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.06 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” 28 ตุลาคม 2565 อัปเดตราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ จาก 3 ปั๊มน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้น