ราคาน้ำมันวันนี้ 3 มิ.ย. 2565 เช็กราคา เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

เป็นอีกหนึ่งจัยสำคัญ ของการใช้ชีวิต ประจำวัน ของหลายๆคนที่จับตาและให้ความสนใจกันอย่างมากในวินาทีนี้ ซึ่งนี้ต้องบอกว่า สำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้สิ่งที่ต้องใช้ตั้งแต่ตอนเกิดและจากไปนั้นคือเพลังงานเชื่อเพลิง ซึ่งน้ำมั้นนั้นจัดได้ว่าเป็นพลลังงานเชื่อเพลิงที่สำคัญมากทั้งเรื่องการขนส่ง และ การประกอบกิจการอุสาหกรรม

โดยล่าสุด ราคาน้ำมันวันนี้ 3 มิ.ย. 2565 ปตท. บางจาก เช็กราคา เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่าสุด แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท ดีเซลลิตรละ 32.94 บาท

ราคาน้ำมันวันนี้ 3 มิ.ย. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีราคาน้ำมันดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 52.06 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.24 บาท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 44.36 บาท

ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 32.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บาท

ที่มา ราคาน้ำมัน