ราคาน้ำมันวันนี้ 24 ส.ค. 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.15 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 44.56 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 24 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.88 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.68 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 47.06 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ 24 ส.ค. 65 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์