ราคาน้ำมันวันนี้ 10 พ.ย.65

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (10 พ.ย. 65) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.65 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.38 บาท

ขณะที่ราคาดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.39 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.65 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.38 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.54 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.14 บาท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 43.66 บาท

ที่มา ราคาน้ำมัน