ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดมาแบบตรึงราคา

 

สำหรับในส่วนของราคาทองคำในตอนนี้ที่มีการปรับราคาขึ้นๆลงๆกันอยี่างต่อเนื่องนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนการลงทุน และซื้อขายที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจกันอย่างมาก

เนื่องจากในช่วงเวลา 4ปีนี้ จากปี 2565 จนถึงเปืดตลาดวันที่ 20 สิงหาคมค 2565 ราคาทองคำได้มีการเคลือนไหวปรับราคาขึ้นมาถึง 10000 บาทถ้วน โดยราคาทองคำในวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการปรับราคา 3รอบ ส่งผลให้ ราคทองคำรูปพรรณ ก่อนเปิดตลาดวันที่ 20 สิงหาคม 2565 รับซื้อบาทละ  บ.29,061.72 ขายออกบาทละ  30,200.00 บ.

ซึงสำหรับราคาทองคำโลกก่อนเปิดตลาดวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1748.00 ดอล่าต่ออนซ์  ซึ่งปรับลงจากครั้ง 3 ของวันที่ 19 สิงหาคา 2565 จาก 1753.50 ดอลล่าต่ออนซ์ โดยปรับลงมา 5.50 จุด

โดยราคาทองคำเปิดตลาดวันที่ 20 สิงหาคม 2565 จากประกาศครั้งที่ 1 ของสมาคมค้าทองคำปห่งประเทศไทย 09.18 น. ราคาทองคำ มาแบบตรึงราคาไม่มีการเคลื่อนไหวจากครั้งสุดท้ายของวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ราคทองคำ96.5% เปิดตลาดวันนี้

ให้ราคทองคำ96.5% เปิดตลาดวันที่ 20 สิงหาคม 2565

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,600.00 บ.

รับซื้อบาทละ 29,700.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,061.72 บ.

รับซื้อบาทละ 30,200.00 บ.

โดยราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุดมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุด

ทั้งนี้ราคทองคำ ในเดือนสิงหาคมจนถึงเปิดตลาดวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ราคาทองคำได้มีการปรับราคาลงมา 600 บาท แต่ในส่วนราคาทองคำจากต้นปี 2565 จนถึงเปิดตลาดทองคำ20 สิงหาคม 2565 ราคาทองคำยังคงปรับราคาขึ้น 1050 บาท

ขอขอบคุณสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย