ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดผันผวนอีกครั้ง

สำหรับในส่วนของราคาทองคำวันนี้เรียกได้ว่าเครื่องไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับราคาทองคำวันนี้ รับนั้นสำหรับราคาทองคำโลก เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1922.50 ดอลล่าต่ออน์

ซึ่งสำหรับราคาทองคำในประเทศไทย ล่าสุดจาก สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย ราคาทองคำวันที่ 6เมษายน 2565 ราคาทองคำเปิดตลาดทอง เวลา 09.24 ราคาขึ้น 50 บาท และในเวลา 11.20 ราคาทองคำปรับราคาลงอีกครั้ง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ  30,450.00

ขายออกบาทละ 30,550.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ  29,895.52

ขายออกบาทละ 31,050.00

ซพึ่งสำหรับราคาทองคำย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำย้อนหลัง

โดยในส่วนของราคาทองคกชนิดอื่นแยกตามเปอร์เซ็นทองคำมีดัังต่อไปนี้

ราคาทองขคำชนนิดอื่น

อขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย