มูลค่าทองคำเปิดตลาดวันนี้ ปรับราคาลง

ในส่วนของทองคำนั้นแน่นนอนว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่นิยมของหลายๆปรเทศซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั่วโลก ซึ่งสำหรับราคาทองคำล่าในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีการปรับราคากันอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจัยสำคัญอันดับแรกก่อนการซื้อขายทองคำนั้นคือราคาทองนั้นเอง

สำหรับวันนี้ 04 พฤษภาคม 2565 ราคาทองคำเปิดตลาด ครั้งที่1 จาเ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย เวลา 09.22 ราคทองคำได้มีการปรับราคาลงมา 50 บาท จากคร้งสุดท้ายของเมื่อวาน

ซึ่งราคาทองคำครั้งสุดทายของวันที่ 03 พฤษภาคา 2565 ครั้งสุดท้ายอยู่ที่

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,300.00 บ.

ขายออกบาทละ 30,400.00 บ.

รับซื้อบาทละ 29,759.08 บ.

ขายออกบาทละ 30,900.00 บ.

ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลก เปิดตลาดวันนี้ 04 พฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1864.00 ดอลล่าต่อออนซ์ สรุป ราคาทองคำ96.5 %เปิดตลาดวันนี้ 4 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่

 

ราคาทองคำ 96.5 %

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,250.00 บ.

ขายออกบาทละ 30,350.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 29,698.44 บ.

ขายออกบาทละ 30,850.00 บ.

โดบในส่วนของการตัดสินใจซื้อขายทองคำนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงนั้นคือราคาทอง ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย