มาแล้ว แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 65 เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่า มาแล้ว แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65 อ่านทำความเข้าใจ นำไปเผยเเพร่บอกต่อได้ กรอกผิดต้องกลับมาแก้ไขที่ที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้ เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่ 5 ก.ย.- 19 ต.ค.65 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ (ทั้งในระบบออนไลน์และสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนฯ

เอกสารที่เตรียมยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน

บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา(ผู้ลงทะเบียน)

สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส(แบบมีครอบครัว)

สำเนาบัตรประชาขนหรือสำเนาสูติบุตร(แบบมีครอบครัว)

ลงลายมือชื่อของตัวเองลงในแบบฟอร์มและเซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาให้เรียบร้อย

บุตรที่อายุต่ำกว่า10ปี เขียนเองไม่ได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อแทนได้(แบบมีครอบครัว)

ถ้ายื่นเอกสารครบถูกต้องก็สามารถไปคนเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องพาคู่สมรสและบุตรไปยืนยันตัวตนที่หน่วยฯ

ขอบคุณ สวัสดิการทันข่าว