ฟอร์ด ประกาศลดพนักงาน

บริษัทรถยนต์ ฟอร์ด มอเตอร์ (Ford Motor Co.) โดยระบุว่า ฟอร์ด ประกาศเรื่องนี้ทางอีเมลที่ส่งให้พนักงานในวันจันทร์ โดยระบุว่าตำแหน่งที่จะถูกตัดนั้นเป็นพนักงานเต็มเวลา 2,000 คน ซึ่งคิดเป็น 6% ของจำนวนพนักงานสำนักงานทั้งหมดของ ฟอร์ด 31,000 คนในอเมริกาและแคนาดา และพนักงานชั่วคราวอีก 1,000 คน โดยที่ พนักงานฝ่ายผลิตที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรถยนต์จำนวน 56,000 คนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดจำนวนพนักงานในครั้งนี้ บริษัท ฟอร์ด ได้ระบุเหตุผลต่อว่า

ปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกต่างกำลังผลักดันการผลิต รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ ฟอร์ด ที่หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าว่าภายในปีค.ศ. 2030 ครึ่งหนึ่งของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของ ฟอร์ด จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ก่อนหน้านี้ ฟอร์ด เปิดเผยว่า มีเป้าหมายปรับโครงการสร้างเพื่อลดต้นทุนในการผลิตรถยนต์ลง 3,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 โดยได้มีการลดจำนวนพนักงานในยุโรป เอเชีย และอินเดียไปแล้ว

ทางผู้บริหารของ “ฟอร์ด” ได้ระบุในอีเมลที่ส่งให้พนักงานว่า ฟอร์ด จะให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการชดเชยการว่างงานและช่วยหางานใหม่สำหรับพนักงานที่ถูกปลดจากตำแหน่งทั้งหมด ซีอีโอของฟอร์ดกล่าวด้วยว่า จำนวนพนักงานทั่วโลกของฟอร์ดที่มีอยู่ทั้งหมด 182,000 คนนั้นมากเกินไป และจำเป็นต้องมีการลดจำนวนพนักงานลงเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตรถไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในระยะยาว

ที่มา ขอบคุณ เอพี