ปิดตลาดวันนี้ลง สรุปราคาทองคำ 17 พฤษภาคม 2565

หลัจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ดท่ผ่านมาราคาทองคำในประเทศได้มีการปรับราคาขึ้นมา 100 บาทโดยปรับราคาทั้งหมด 2 รอบ

สำหรับวันนี้  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ราคาทองคำได้มีการประกาศราคาทั้งหมด 2 รอบ โดยเปิดตลาดในเวลา 09.24 ไม่มีการเคลื่อนไหว และวลา 11.04 น.ครั้งที่ 2 ได้มีการปรับราคาลง 5 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5% ปิดตลาดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5% ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 256

ทองคำแท่ง

รับซื้อบาทละ 29,850.00 บ.

ขายออกบาทละ 29,950.00 บ.

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 29,319.44 บ.

ขายออกบาทละ 30,450.00 บ.

ราคาทองคำ 96.5% ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 256

ทองแท่ง

รับซื้อบาทละ 29,900 บ.

ขายออกบาทละ 30,000 บ.

ทองรูปพรรณ

รับซื้อบาทละ 29,364.92 บ.

ขายออกบาทละ 30,500 บ.