ปรับลง เปิดตลาดราคาทองวันนี้

สำหรับในส่วนของรมคาทองคำหลังวันออกผลราวงวัลของกองฉลากนี้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับ คนที่ไม่เป็นดังหวังกับผลตัวเลขของเมื่อวาน ซึ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเกีย่วกับทองขคำไม่ว่าจะซื้อหรือขาย และฝากควรเช็กราคาทองกันก่อน

ล่าสุดราคาทองคำ เปิดตลาดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25635 จากการที่อัตราค่าเงินบาทมีการเคลืื่อนไหวแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.15 บาทต่อดอลล่า และราคาทองคำโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1890.00 ดอลล่าUSต่อออนซ์ ซึ่งได้มีการปรับราคาทองคำลง 50 บาทเวลา 09.31 ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดวันนี้

ราคาทอง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 28,600.00 บาท

ขายออกบาทละ 28,700.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 28,091.48 บาท

ขายออกบาทละ  29,200.00 บาท

โดยราคาทอง 96.5% ย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

ทั้งนี่้ราคาทองคำชนิดอื่นมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำชนิดอื่น

ทั้งนี้ ราคาทองคำนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขาย หรือฝาก ซึ่งสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดนนั้นถือได้ว่าเป็นสิ้งสำคัญต่อการคำนวนทิศทางของตคลาดทองและการตัดสินใจ