ประกาศ 3 รอบติด ราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้

ราคาทองคำวันที่ 17 มกราคม 2565 ราคาทองคำโลกในช่วงเช้าได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1910.50 ดอลล่าต่ออนซ์ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำในปำระเทศไทย มีการปรัุบเปลี่ยนเช่นกัน

ซึ่งราคาทองคำในประเทศไทยวันที่ 17 มกราคม 2565 จากประกาศของสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย มีการปรับราคา 2 ครั้งในช่วงเช่าก่อน 10.00 น. โดยครั้งที่  1 เวลา 09.24 ราคาทองคำปรับราคาขึ้นมา 100 บ. และครั้งที่ 2เวลา 09.52 ราคาทองคำปรับราคาทองคำปรับราคาลง 50 บาท รวม  และครั้งทีั่ 3 ในเวลา 10.20น. ลงอีก 50 บ. รวม 3 ครั้งไมีมีการขึ้นลงหลังจากวันที่ 16 มกราคม 2565 ราคาทองคำปรับ 4 รอบขึ้น 50 บ. ส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5% ซื้อขายในช่วงเช้านี้อยู่ที่

สรุปราคาทองคำ96.5%เช้าก่อน 10.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2565

 

ราคาทองคำ 96.5% ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2565

ทองแท่ง  96.5%

รับซื้อบาทละ 29,900 บ.

ขายออกบาทละ 30,000 บ.

ทองรูปพรรณ  96.5%

รับซื้อบาทละ 29,364.92 บ.

ขายออกบาทละ 30,500 บ.

ราคาทองคำ 96.5% ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2565

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,850.00  บ.

ขายออกบาทละ 29,950.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ  29,319.44 บ.

ขายออกบาทละ 30,450.00 บ.

ราคาทองคำ 96.5% ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2565

ทองคำแท่ง  96.5%

รับซื้อบาทละ 29,800.00 บ.

ขายออกบาทละ 29,900.00 บ.

ทองรูปพรรณ  96.5%

รับซื้อบาทละ 29,258.80 บ.

ขายออกบาทละ 30,400.00 บ.

ก่อนการซื้อพขายทองคำเพื่อช่วยในการตัดสินใจและผลกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำควรเช็กราคาทองกันให้ทัยขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย