ประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ปี 65

วันที่ 26 เมษายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่า เตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2565 เงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝน จะต้องพิจารณาจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา

โดย การเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2565 หรือ Pre-Southwest Monsoon คือ ช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย เปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับสภาพอากาศก่อนเข้าฤดูฝนนั้น จะสังเกตจากระบบลมมีทิศทางแปรปรวน อาจมีแนวสอบของลม 2 กระแส มีอากาศร้อน สามารถระบุเวลาฝนตกได้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลมที่พัดปกคลุม

โดย 3 เงื่อนไข การประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2565 จะพิจารณาจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย

1.มีฝนตกชุกต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

2.ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้เคียงผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์

3.ลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับความสูง 5 กม. ขึ้นไป เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ