บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินคืนเข้าบัตร

เป็นอีกหนึ่งบัตร vip ที่วินาทีนี้ช่วยได้หลายๆคน สำหรับใครที่มีบัตรคนจน เกาะติดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนเมษายน 2565 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก CV 19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม พร้อมรับเงินพิเศษโครงการเพิ่มกำลังซื้อเฟส 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 รวม 600 บาท ซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้าย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ตามไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2565

– วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 18 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

– เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง

– ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 เมษายน 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– บัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

– เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

– เบี้ยความพิการโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่นผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 200 บาท (เป็นระยเวลา 3 เดือน เริ่มเดือนก.พ.-เม.ย.)