บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้โอนคืน รวม 600 กดเงินสดได้

สำหรับเดือนมีนาคม เช็คด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันนี้โอนเงินคืนค่าน้ำค่าไฟรวมกว่า 600 บาท รอบเดือนมีนาคม ตรวจสอบได้สูงสุดกี่บาท กดเงินสดได้หรือไม่ อัปเดตล่าสุดการโอนเงินเยียวยา “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บัตรคนจน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ส่วนผู้มีรายได้น้อยคนอื่น ๆ อยู่การพิจารณษเปิดลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้

สำหรับในเดือนมีนาคมนี้ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือนอีกด้วย อย่างไรก็ตามวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ นั้น จะจ่ายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 รวมกับโอนเบี้ยความพิการ สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

สำหรับประชาชนที่ได้สิทธิรับเงิน 200 บาท ระยะเวลา 3 เดือน นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้พิ การ

ผู้ติดเตียง

ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีรายได้น้อย

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนประจำเดือนมีนาคม มีดังนี้

วันที่ 22 มีนาคม 2565