ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ 1 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักประกัน

วันที่ 27 มี.ค.65 มีรายงานว่า นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 ที่ผ่านมาเห็นชอบให้ธนาคารขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัย CD-19 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 ก.ย. 65

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 เพื่อให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม สำหรับรายละเอียดโครงการสินเชื่อสู้ภัย CD-19 วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท มีดังนี้

– ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

– ไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก

– ระยะเวลาในการผ่อนไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย CD-19 ผ่าน LINE Official BAAC Family และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Call Center 02 555 5555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่สนใจกู้กับ ธ.ก.ส. สามารถดูรายละเอียดเพมิ่มเติมได้ที่ ธนคาร ธกส ทุกสาขาหรือเว็บำไซค์ของธนาคาร