ทองคำวันนี้ สรุปราคาปรับมูลค่าลง

ราคาทองคำประจำวันที่ 8 มีนาคม 2566 ในส่วนของราคาทองคำในประเทศไทยวันนี้ เรียกได้ว่ามากแบบพลิกความคาดหมายโดยราคาทองคำตลอดทั้งวันมีการปรับราคา 1ครั้ง จากประกาศครั้งที่ 1 ของสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย โดยในช่วงเวลา 09.26 ราคาทองคำปรับราคาลงมา 50 บ. ซึ่งสงผลให้ราคาทองคำ 96.5% ในประเทศไทยวันนี้


ทองรูปพรรณ

ขายออกบาทละ 30,650 บ.

รับซื้อบาทละ 29,516.52 บ.

ทองแท่ง

ขายออกบาทละ 30,150 บ.

รับซื้อบาทละ 30,050 บ.


สรุปราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2566 ราคาทองคำปรับลง 50 บ. จากต้นปี 2566 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ราคาทองมีการปรับิราคาขึ้นมา 300 บาท หลังจาก รามทคาทองคำของต้นปี 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองคำขึ้นมา 350 บ.