ตอบแล้ว คนละครึ่งเฟส 4 แลกเป็นเงินสดได้ไหม

สำหรับวินาที่นี้ต้องบอกว่า คนละครึ่ง 4 รอบนี้นอกจากเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนแล้วยังเป็นมาตรการกระตุ้รเ้ศรษกิจไปในตัวเองอีกด้วย ล่าสุด วันที่ 3 ก.พ.65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกเมื่อ1 ก.พ.65 ที่ผ่านมา

พบว่าวันที่ 3 ก.พ.65 ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.51 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 3,782.9 ล้านบาท กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 22.62 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านคน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.33 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 37 ราย

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบหลักฐานผู้ประกอบการกระทำความผิดเงื่อนไขโครงการฯ ในลักษณะไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริง

ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการระงับสิทธิผู้ประกอบการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ และอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่เสนอจะช่วยหาประโยชน์จากโครงการฯ

โดยไม่ได้ทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด เนื่องจากภาครัฐมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อีก และมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 แต่ยังไม่ได้กดยืนยัน เฟส 4 ให้รีบกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเวลา 6.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ขอให้เตรียมรอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.65