ตรึงราคาทอีกครั้ง เปิดตลาดราคาทองคำวันนี้

สำหรับในส่วนของราคาทองคำในตอนนี้เรียกได้ว่ามีการปรับราคาขึ้นลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเมื่อวานวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการปรับราคาทั้งหมด 3 ครั้งซึ่งรคาทองคำรูปพรรณ เคลื่อนไหวอยู่ที่ รับซื้อบทละ 29,213.32 บ. ขายออกบาทละ 30,350.00 บ.

ซึ่งวันนี้  27 สิงหาคม 2565 ราคาทองคำในช่วงปี 2562 ถึงเปิดตลาดทองคำ วันที่ 27 สิงหาคมนี้ ราคาทองคำมีการปรับราคาขึ้นมา 10150 บาท

โดยรายละเอียดราคาทองคำโลก ก่อนเปิดตลาดวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ในประเทศไทย ล่าสุดมีการเคลือ่นไหว อยู่ที่ 1739.00 ดอลล่าต่อออนซ์ ซึงปรับลงมาจากครัั้งสุดท้ายของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 จาก1748.50ดอลล่าต่อออนซ์ โดยปรับราคาลงมา 9.50 จุด

ซึ่งราคาทองคำในประเทศไทยวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ราคทองคำเปิดตลาด ครั้งที่ 1 เวลา 09.272 จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ยังคงตรึงราคาไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำ 96.5% ล่าสุด

ราคาทองคำ 96.5 % เปิดคลาดวันที่ 27 สิงหาคม 2565

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,750.00 บ.

ขายออกบาทละ 29,850.00 บ.

ทองคำรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 29,213.32 บ.

ขายออกบาทละ 30,350.00 บ.

โดยในส่วนของราคาทองคำจากต้นเดือน สิงหาคม 2565 จนถึงเปิดตลาดวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ราคาทองคำ ปรับราคาลง 450 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำจากต้นปี 2565  จนถึงเปิดตลาดวันที่ 27 สิงหาคม 2565  ราคาทองคำยังขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 1200 บาท

ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย