ตกลงได้เงินมั้ย คลังเตรียมเปิดให้เช็กสถานะ ใครรอรับเงิน 7,000 บาท อ่านเลย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่รัฐได้เปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ

ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

และจะสามารถยืนยันลงทะเบียนได้วันที่ 12 ก.พ.

ล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้เช็คสถานะการลงทะเบียนเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “เราชนะ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การ CV-19 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน

จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

โดย นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะแล้ว

สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

และใช้วงเงินสิทธิในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” จะได้รับข้อความสั้น (SMS)

แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง

โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

อย่างไรก็ตาม โครงการเราชนะ ไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

สำหรับวิธีการลงทะเบียนมีดังนี้
 1. เข้า www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่
 2. กดปุ่มลงทะเบียนใหม่ (ปุ่มสีแดง)
 3. อ่าน และกดปุ่มยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง
 4. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ให้กรอกรหัส ระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป

เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

หากผ่านการคัดกรองจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)

แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ตามที่รัฐกำหนด

จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ และสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น

หากใช้สิทธิ์ไม่หมด ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ

วิธีดาวน์โหลดแอป “เป๋าตัง”

ดาวน์โหลด แอปฯ เป๋าตัง เพื่อใข้งานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ iOS

 1. สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแอป (สำหรับเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด “ติดตั้ง”
 2. Iphone เข้าไปที่ App Store หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแอป (สำหรับ iOS 9.0 ขึ้นไปเท่านั้น) จากนั้นกด “ติดตั้ง”
ขั้นตอนการใช้งาน

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว แอปฯ เป๋าตัง ระบบจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ โดยที่ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ จากนั้น

 1. ระบุรหัส PIN 6 หลัก
 2. กดตกลงเพื่อใช้ระบบสแกนนิ้ว
 3. เข้าสู่เมนูหลักของแอปฯ เป๋าตัง
 4. คลิก เข้าใช้งาน G-Wallet
 5. อ่าน และคลิกตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไข G-Wallet
 6. อ่าน และคลิก ยินยอม การให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 7. เลือกวิธียืนยันตัวตน มี 2 แบบ คือ 1. ผูกบัญชีกรุงไทย 2. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย ให้เลือก บัตรประจำตัวประชาชน)
 8. เตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
 9. เริ่มถ่ายรูปบัตร โดยจัดวางบัตรลงกรอบตามที่แอปฯ กำหนดให้
 10. กรอกข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น

หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ รวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้

ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร

ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)

และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล

โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้

หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ กลุ่มไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร และรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะโอนเงินให้ในรูปแบบใด

ซึ่งแนวโน้มน่าจะใช้รูปแบบเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ