ครม.อนุมัติคนละครึ่งเฟส 5 ให้คนละ 800 เริ่มจ่าย กันยายน 2565

สำหรัในส่วนของสถานการณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่า ประเทศไทยกำลังกลับมาดีขึ้นเลื่อยๆ ซึ่งจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมา เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า สำหรับในส่วน ของมาตการต่างของรัฐบาล ต้องบอกว่า โครงการคยนละครึ่ง ช่วยได้เยอะมากจริงๆ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เสนอ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ให้คนจำนวน 26.5 ล้านคน ได้ประโยชน์รัฐร่วมจ่ายค่าอหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน ใช้งบประมาณ 21.2 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ 4 เดือน (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565) โดยให้สิทธิประชาชนผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2565

ขอบคุณ ข้อมูลจาก prachachat