คนละครึ่งเฟสใหม่ เยียวยาคนละ 3,000

เตรียมเฮ ปลายปีนี้รอลุ้น รัฐบาลเล็งต่อ #คนละครึ่ง #เราเที่ยวด้วยกัน เฟสใหม่ วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ความพร้อมด้านงบประมาณ ตามที่คุยในที่ประชุม ครม. เบื้องต้นแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

การเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม

วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท ให้ครัวเรือนที่ประสบภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท จำนวนประมาณ 2 ล้านครัวเรือน

การฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปี – วงเงินประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท – เล็งต่อ เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เฟสใหม่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ