ข่าวดีรับปีใหม่ พบไข่เต่าทะเล หาดบ้านทุ่งดาบ หาดนาเกลือ

ส่วนชายหาดบ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 2 รัง ร่องรอยที่ 1 เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 170 ซม. ขนาดความกว้างของอก 70 ซม. ขุดค้นหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 70 ซม. ขนาดของไข่ 5 ซม.

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่กรมทะเลชายฝั่งได้กั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย และร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเฝ้าระวัง ดูแล พิทักษ์ จนกว่าลูกเต่าจะได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ที่มุ่งเน้นให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการตระหนักถึงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะเต่าทะเล รวมถึงผสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน