ขึ้นเอาขึ้นเอา เปิดตลาดทองคำวันนี้

สำหรับในส่วนของราคาทองคำในช่วงนี้ ต้องบอกว่า เป็นช่วงที่พีคที่สุดเลยของต้นปี เนื่องจากสถานการณ์ต่างรอบโลกในตอนนี้นั้นส่งผล ทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วยนขชอง การลงทุนและเศรษฐกิจต่างๆของหลายๆประเทศในตอนนี้ ซึ้งทองคำนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทึนเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับ ราคาทองคำ เปิดตลาดวันที่ 25 มีนาคม 65 เวลา 09.24 ราคาทองคำโลกเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1963.50 โดยในส่วนของราคาทองคำในประเทศไทย ครีั้งที่ 1 ปรับราคาขึ้น 200 บาท และครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำล่าสุดวันนี้

ราคาทองคำ 96.5 %

ทองคำแท่ง 96.5 %

รับซื้อบาทละ 31,000.00

ขายออกบาทละ 31,100.00

ทองรูปพรรณ 96.5 %

รับซื้อบาทละ 30,441.28

ขายออกบาทละ 31,600.00

โดในส่วนของราคาทองคำ 96.5%ย้อนหลังมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ 96.5% ย้อนหลังล่าสุด

โดยสรุปราคาทองคำแยกตามประเภท เปอร์เซนทองมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำแยกประเภทตามเปอร์เซนทองวันที่ 25 มีนาคม 2565

ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย