กองสลากประกาศ งดออกเลข

เป็นข่าวที่หลายคนติดตาม เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศแจ้งเลื่อนการออกรางวัล ในงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2565

กองสลากประกาศเลื่อนวันออกรางวัล

ดังนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงออกประกาศเลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ขณะที่ การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ กองสลากยังไม่สัญจร เนื่องจากสถานการณ์ cv

ข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล